Obiective

PRIORITATEA I:
Adaptarea resurselor umane
din şcoală la cerinţele
unui sistem modern de formare profesională

Obiectiv: Implementarea şi dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare a întregului personal didactic;

Ţinta: Cadre didactice interesate de formarea lor continuă, pentru învăţarea de-a lungul vieţii

Context:

 • Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele deziderate:
 • dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate;
 • motivarea resurselor umane existente;
 • utilizarea la un înalt nivel a potenţialului uman existent;

PRIORITATEA II:
Adaptarea curriculum-ului la nevoile de formare
ale comunităţii (elevi, părinţi, agenţi economici locali
din domeniul transporturilor)

Obiectiv: Ofertă curriculară prin CDS şi CDL conformă cu exigenţele socio-profesionale ale comunităţii

Ţinte:

 • Identificarea şi analizarea nevoilor de formare ale comunităţii;
 • proiecte de CDL şi CDS elaborate în parteneriat cu agenţi economici locali.

Context:

 • Prin aplicarea începând cu anul şcolar 2006-2007 a noilor strategii de formare profesională, creşte rolul curriculum-ului în dezvoltare locală şi a curriculum-ului la decizia şcolii. În aceste condiţii devine necesară asigurarea condiţiilor logistice de elaborare a proiectelor de CDL şi CDS de echipe formate din membri ai catedrelor tehnice din şcoală în parteneriat cu agenţii economici locali.
 • Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa a fost şcoală de aplicaţie în programele PHARE TVET Ro 94.05, iar în prezent este Centru de resurse în programul PHARE TVET 08.01. Ca urmare un număr însemnat de profesori ai şcolii au fost formaţi ca autori de curriculum şi au elaborat proiecte de materiale curriculare aprobate şi aplicate. Patru profesori de specialitate din domeniul mecanic şi tehnic au participat la elaborarea noilor standarde de pregătire profesională şi a programelor pentru opt calificări din domeniile mecanic şi tehnic.
 • Şcoala a dezvoltat un parteneriat solid cu peste 30 de agenţi economici din Constanţa.

PRIORITATEA III:
Dezvoltarea bazei materiale a şcolii

Obiectiv: Bază materială adaptată noului curriculum

Ţinte:

 • Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază materială;
 • Creşterea ponderii fondurilor provenite din autofinanţare;
 • Modernizarea bazei materiale existente;

Context:

 • 2 reţele de calculatoare, din care una uzată moral; nr. elevi/computer=31
 • elevii nu au acces la internet
 • laboratoarele şi cabinetele utilate sub nivelul standardelor(cu excepţia celor dotate prin programulPHARE)

PRIORITATEA IV:
Crearea unui sistem de management al informaţiei

Obiectiv: creşterea eficienţei circulaţiei informaţiei în vederea desfăşurării procesului de învăţământ în bune condiţii

Ţinta: accesul cadrelor didactice la informaţii de ultimă oră

Context: reforma actuală a învăţământului profesional şi tehnic se caracterizează printr-o dinamică crescută în domeniul organizării învăţării, schimbări repetate ale politicilor educaţionale, a legislaţiei în domeniu, a planurilor cadru şi a programelor şcolare. Toate acestea necesită o informare în timp util a tuturor factorilor di şcoală.

PRIORITATEA V:
Dezvoltarea serviciilor de orientare
și consiliere individuală
a elevilor precum şi a celor privind cariera

Obiective:

 • Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;
 • Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;
 • Dezvoltarea personală a elevului;
 • Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei din judeţul Constanţa

Ţinta:

 • Înfiinţarea cabinetului de consiliere în şcoală, dotat cel puţin la nivel minimal (bănci, televizor, video, retroproiector, calculator)
 • Asigurarea funcţionării cabinetului prin susţinerea acestuia (acces nelimitat la internet, comunicare liberă)
 • Accesul fiecărui elev la consiliere;

Context: Şcoala, ca instituţie socială cu funcţii multiple, trebuie să răspundă nu doar nevoilor informaţionale ale elevului, ci şi a celor psihologice şi sociale. Scopul ultim al educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente, sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult în această direcţie. Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie largă de intervenţii care impun o pregătire profesională de specialitate. Termenul de consiliere descrie relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană(sau persoane) care are (au) nevoie de asistenţă în vederea unei dezvoltări armonioase sau găsirea drumului în viată (atât din punct de vedere profesional cât şi din punct de vedere social). Profesorul de şcoală abilitat pentru consilierea educaţională nu are competenţe în consilierea de criză (ex. Stări depresive, anxietate, ideaţie suicidară, reacţii de doliu, comportamente compulsive sau obsesive, consum de droguri sau dependenţă de alcool) şi consilierea psihologică. Aceste activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce ţin strict de competenţa psihologului. Psihologul are ca obiectiv şi competenţă evaluarea psihologică a elevului, atât de necesară în orientarea carierei. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat şi într-o atmosferă degajată.

PRIORITATEA VI:
Necesitatea constituirii unui sistem de prognoze pentru piaţa muncii

Obiectiv: Implementarea unui sistem de prognoze specifice pentru identificarea nevoilor de calificare

Ţinta: Înfiinţarea unui „Observator al pieţei muncii”

Context:În condiţiile în care piaţa muncii este într-o continuă schimbare, se impune o analiză permanentă a evoluţiei calificările. În acest sens, şcoala este interesată să fie la curent cu nevoile pieţei muncii.

În prezent, în şcoală, nu există mijloace de cuantificare a inserţiei absolvenţilor şi nici un sistem de baze de date (exceptând caietul dirigintelui) privind evoluţia pieţei muncii. Pentru a-şi îndeplini misiunea, şcoala trebuie să fie capabilă în orice moment să răspundă fluctuaţiilor pieţei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.