Abilități și competențe dezvoltate prin mobiliate europeană

Sigla Erasmus

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]În data de 07.07.2016, a avut loc conferința în cadrul căreia a fost diseminat Proiectul ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA102-014767, în care au fost prezentate produsele finale: Ghidul de bune practici, portofoliul cu materiale de instruire, broșura informativă, expoziția de fotografii din timpul stagiului și seminarul de formare profesională a profesorilor ingineri și maiștri ce vizează noutăți în domeniul auto.[/box]

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța Proiect Erasmus+ „Abilități și competențe dezvoltate prin mobiliate europeană” – 2015‐1‐RO01‐KA102‐014767 Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța

Parteneri de primire în Spania: J.CALERO MOTORSPORT, Granada, Andalucia

Partener intermediar în Spania: M.E.P. Europrojects Granada

Parteneri de primire în Cipru: AUTO CLINIC GARAGE LTD, Paphos

Partener intermediar în Cipru: Organization for Promotion of European Issues, Paphos

GRUPUL ŢINTĂ – 18 elevi din clasa a XI-a si a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, nivelul 4 de calificare, domeniul tehnic, calificarea tehnician electrician-electronist auto.

Durata plasamentului este de 3 saptamani, perioda estimativa de derulare – ianuarie -aprilie 2016 -numarul de participanti pentru fiecare organziatie de primire 9.

Perioadele mobilităţilor
-flux I – SPANIA- 18.01.2016 – 5 .02.2016 (9 elevi clasa a XII-a)
-flux II – CIPRU – 28.03.2016 – 15.04.2016 ( 9 elevi clasa a XI-a)
Calificarea- Tehnician electrician electronist auto[/box]

Elevii liceului nostru s-au întors din mobilitățile din Granada – Spania, respectiv Paphos Cipru, reprezentând fluxurile 1 și 2 de mobilitate al Proiectului Erasmus+, și împărtășesc colegilor experiența trăită în săptămânile petrecute în service-urile organizațiilor de primire J.Calero Motorsport Granda și  Auto Clinic Garage Ltd Paphos

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”Spania”]

Au fost plăcut impresionați de toate activitățile desfășurate, atât cele de instruire practică în service-urile auto, cât și de activitățile din afara programului de practică. Au fost încântați de excursiile organizate de partenerii intermediari MEP Europroject pentru Spania în Granada, la Gibraltar, Cordoba și Malaga  şi de Organization for Promotion of European Issues, pentru Cipru în Paphos.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Cipru”]

 

                                       CALENDARUL SELECŢIEI

Depunerea dosarelor de candidatură – în perioada 14-16 octombrie 2015 la secretariatul şcolii.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

– scrisoare de intenţie;

– CV format Europass;

– copie după actul de identitate;

– dovezi ale nivelului de formare atins (atestat prin adeverinţă eliberată de secretariatul şcolii);

– diplome, premii, certificate obţinute;

– recomandarea dirigintelui;

 Criterii de selecţie:

– elevi din clasa a XI-a şi a XII-a, învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, nivelul 4 de calificare, profil tehnic, specializarea Tehnician electrician electronist auto.

– cunoştinţe bune de limba engleză

– performanta in pregatirea de specialitate

Perioada de selecție: 28-30 octombrie 2015

Probe de selecție: 

  1. Verificarea cunoştinţelor  de limbă engleză  – proba orală, nivelul admis  minim A1 -nota obţ.=25%;
  2. Interviu- capacitatea de comunicare, relaţionare, motivarea dorintei de participare, cunoştinţe despre Spania/Cipru = 25%
  3. Evaluarea portofoliilor conform unei grile de evaluare-nota obţ.= 25% (particip. la concursuri, olimpiade, sesiuni de comunicări, implicare în proiecte educaţionale, activităţi extracurriculare şi de voluntariat)
  4. Media anului anterior la modulele de specialitate=25%

Info ERASMUS+

Afis proiect ERASMUS+