Mobilitatea personalului didactic

CALENDAR ACTUALIZAT:

Calendar mobilitate personal didactic 2021-2022

METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022:

Anexa la ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5991/11.11.2020

ORDIN PENTRU MODIFICAREA METODOLOGIEI CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 nr.3165/21.01.2021

Link-uri utile:

Legislație:

  • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • ORDINE M.E.N.- PLATA CU ORA:

    *OMEN 4165/24.07.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului  de încadrare, a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de  plata cu ora a personalului didactic din  învațământul preuniversitar Descarcă

    *OMEN 4285/30.08.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe Descarcă