Acasă

1 Decembrie 2023

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

 • Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa este situat în partea de sud a municipiului Constanţa. El oferă instruire în profilul tehnic, domeniile mecanic, electromecanic, electric, electronică-automatizări si transporturi. Având în vedere că este singura şcoală din judeţ care oferă calificări la nivelul 3, 4 și 5 specifice transportului auto, provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediul rural şi din alte oraşe ale judeţului.
  Unitatea noastră şcolară cuprinde clase de liceu tehnologic, învăţământ de zi, seral, învățământ profesional de 3 ani, învățământ dual, școală postliceală și de maiștri.
  Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa este situat în regiunea sud-est a României. Această regiune este un spaţiu multicultural, plurietnic şi multiconfesional, care dispune de un potenţial turistic remarcabil şi de resurse naturale atractive.
  Judeţul Constanţa are un nivel de dezvoltare superior mediei naţionale, dispunând de o industrie diversificată şi complexă, localizată, în special, în centrele urbane. Din punctul de vedere al capitalului uman, judeţul Constanţa ocupă locul 3 pe ţară. Meseriile ce rezultă din specificul unităţii noastre sunt atractive pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor gimnaziale din zonă.

  VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”
        

  Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şansa egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

  MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”

  Onorându-şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională în domeniul auto, Liceul Tehnologic“Dimitrie Leonida” Constanţa este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii.
  Dorim să oferim tinerilor şi adulţilor, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educaţie la standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă şi eficientă, dezvoltarea carierei, contribuind astfel la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală.
  În vederea îndeplinirii misiunii, vom pune un accent pe respectarea valorile socio-culturale ale unei societăţi democratice, pe asigurarea calităţii în toată activitatea educaţională.