Învățământ postliceal

În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Învățământul postliceal se realizează prin școala postliceală și școala de maiștri.

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului național al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Calificări ȘCOALĂ POSTLICEALĂ

*Tehnician Diagnostic auto

*Tehnician transporturi auto interne și internaționale

Calificări ȘCOALĂ DE MAIȘTRI

*Maistru electromecanic auto

Perioada de înscriere:

Nr. crt. DOCUMENTE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
1 DOVADĂ -vechime minimă de 3 ani în Domeniul TRANSPORTURI (pentru ȘCOALA DE MAIȘTRI)
2 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE LICEU+ FOAIE MATRICOLĂ-original+copie
3CERTIFICAT DE NAȘTERE- original și copie
4 CI- original și copie
5FIȘA MEDICALĂ- adeverință de intrare în colectivitate
6Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
7Cerere tip pentru înscrierea în învățământul postliceal