Învățământ liceal

Învățământ liceal-zi

Perioada de depunere a dosarelor în învățământul liceal (Etapa I):

15-20 iulie 2022

PROGRAM DEPUNERE DOSARE:

VINERI 15.07.2022- INTERVAL ORAR: 9.00-14.00

LUNI 18.07.2022 INTERVAL ORAR: 9.00-14.00

MARȚI 19.07.2022 INTERVAL ORAR: 9.00-14.00

MIERCURI 20.07.2022 INTERVAL ORAR: 9.00-12.00

!!!!! 29 iulie 2022-Transmiterea de către unitatea de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

Perioada de depunere a dosarelor în învățământul liceal (Etapa a II-a):

4-5 august 2022

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE:

Nr DOCUMENTE ÎNSCRIERE LICEU
1 CERERE opțiune C.D.Ș.-liceu
2 CERERE opțiune RELIGIE-liceu
3 CERERE ÎNSCRIERE LICEU -liceu
4 CERTIFICAT DE NAȘTERE, copie -certificare conform cu originalul
5 ADEVERINȚĂ CU NOTELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
6 FIȘA MEDICALĂ- adeverință de intrare în colectivitate+fișă vaccinări
7 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL- copie-certificare conform cu originalul
8 FOAIE MATRICOLĂ- original
9 COPIE CI-dacă este cazul
10 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal-liceu

Cereri tip și declarație tip:

*Cerere opțiune C.D.Ș.

*Cerere opțiune religie

*Cerere înscriere învățământ liceal

*Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Învățământ liceal-seral

Calificări (clasa a XI-a (sem.II)-clasa a XIII-a):

*Tehnician transporturi

*Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Perioada de înscriere: 01.08.2022-26.08.2022

Nr. crt. DOCUMENTE ÎNSCRIERE LICEU SERAL
1 Foaie matricolă care să ateste absolvirea ciclului inferior al liceului -original și copie
2 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE NIVEL 3+ FOAIE MATRICOLĂ-original+copie (dacă este cazul)
3CERTIFICAT DE NAȘTERE- original și copie
4 CI- original și copie
5FIȘA MEDICALĂ- adeverință de intrare în colectivitate
6Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
7Cerere tip înscriere seral